Informacije za bolesnike

Barijatrijska kirurgija nije samo zahvat u vaše tijelo već i zahvat u vaš život. Stručnjaci barijatrične ekipe ne pomažu vam sa svojim znanjem i iskustvom samo prije operacije nego vam savjetuju i nakon nje.