Barijatrijska kirurgija

U tijelo treba unijeti manje kalorija nego što ih potrošimo pri svakodnevnome radu. Kod indeksa tjelesne mase (ITM) do 35 (obična debljina) za gubitak tjelesne mase najprimjereniji su dijeta, kretanje i zdrav način života.