DOBRODOŠLI NA INTERNETSKOJ STRANICI
ZA LIJEČENJE PRETILOSTI

Bavimo se barijatrijskom kirurgijom – kirurgijom pretilosti, ambulantnom specijalistikom i ambulantom dijagnostikom u Sloveniji.

Sve vrijeme pratimo sve novosti u barijatrijskoj kirurgiji i naša dostignuća mogu se uspoređivati s onima iz najboljih svjetskih centara za barijatriju. Sposobni smo obaviti bilo koju u svijetu priznatu barijatričnu operaciju. Čak i kod djece ili kod starijih od 70 godina.

Testiranja dokazuju da je prekomjerna tjelesna masa glavni činitelj rizika za kardiovaskularne bolesti, neke oblike raka, probleme sa želučanom kiselinom, zglobovima i disanjem, bolesti žučnjaka i niz drugih bolesti. Pretilost može biti i uzrokom smrti ‒ zbog prestanka disanja za vrijeme spavanja ili apneje u spavanju.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 63 % muškaraca i 54 % žena u Hrvatskoj ima prekomjernu težinu, a pretilo ih je 20 % (s ITM iznad 35), podjednako muškaraca i žena. Hrvatska se ubraja u "debele nacije". Na ljestvici debelih država u Europi Hrvatska je na petom mjestu.

Pobrinite se da ni vi više nećete biti dio statistike! Ovdje izračunajte svoj ITM

Dugoročna ispitivanja su pokazala da je kod liječenja patološke debljine uspješna samo barijatrična kirurgija. Ovdje se upoznajte s barijatričnom kirurgijom!